CEZA DAVASI NASIL AÇILIR

Ceza davası nasıl açılır ve ceza davası nedir? Türk Ceza Kanunlarına göre; suç unsuru olarak belirtilen eylem ve işlemlerin uygulanması durumunda, suçun karşılığı olan cezanın belirlenmesi için açılan davaya CEZA DAVASI denilmektedir.
Ceza davaları; soruşturma ve kovuşturma diye adlandırılan bölümlerden oluşmaktadır.
Soruşturma: Soruşturma; Cumhuriyet Savcısının ve Kolluk Kuvvetlerinin gelen ihbar ve şikâyet üzerine araştırma yapıp, delil toplayıp suçu işlediği iddia edilen failin suç ile ilgili bağlantısının olup olmadığının araştırılmasını kapsar.

Kovuşturma: Kovuşturma; CMK m.175/1 belirttiği üzere şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder.

CEZA DAVASI NASIL BAŞLAR

Ceza yargılaması ilk olarak soruşturma aşaması ile başlar. Cumhuriyet Savcısı şikâyet ya da suç duyurusu ile başlayan soruşturma aşamasını yürütür. Bu konuda adli bakımdan araştırılması gereken delillere kolluk kuvvetleri ile ulaşım sağlanır. Araştırmalar tamamlanır, hukuka uygun istek ve taleplerin araştırılması için ilgili kurumlardan gerekli bilgiler talep edilir.
Cumhuriyet Savcısı adli olayın soruşturulması ile ilgili gerekli belgeleri topladıktan sonra iddianame düzenler. Düzenlenen iddianame yetkili ceza mahkemesine tevdii edilir. Ceza mahkemesi iddianameyi ceza kanuna uygun şekilde inceler. İnceleme sonrasında 15 günlük süre başlar. Bu süre içerisinde dava kabul edilir ya da eksiklerin tamamlanması için Cumhuriyet Savcısını gönderilir. Eksikler tamamlandıktan sonra CEZA DAVASI açılır.

CEZA DAVASI NEDEN İPTAL OLUR?

Cumhuriyet Savcısı soruşturma aşamasında iken kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine varabilir. Kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine varılırsa, şüphelinin hakkında ceza davası açılamaz. Fakat şikâyetçi, mağdur ya da suçu ihbar eden 3. Kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır.

CEZA DAVASINDA KİMLER ŞİKÂYETÇİ OLABİLİR?

Ceza davasında şikâyet suçtan zarar gören kişi tarafından yapılır. Ceza unsurundan zarar gören mağdur, reşit değil ise, velayet hakkı kimde bulunuyorsa şikâyet hakkı ona aittir. İhbar 3. Kişi tarafından yapılabilir.

CEZA DAVASINDA ZAMAN AŞIMI NEDİR?

Soruşturma aşaması re’sen ve şikâyete tabi olarak farklılık gösterir. Şikâyete tabii tutulan suçlar da 6 aylık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.
Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren yasaların belirlediği sürede TCK md. 66/1’e göre hesaplanır. Bu sürelere ‘olağan dava zamanaşımı süresi’ denilmektedir. Olağan dava zamanaşımı sürelerinin geçmesiyle kamu davası (ceza davası) hakkında düşme kararı verilir.
TCK 66/7’ye göre yurtdışında işlenen bazı suçlarda dava zamanaşımı süreleri işlemez, her zaman soruşturma veya kovuşturma yapılabilir.

K&P ile çalışmasanız dahi çekinmeden bizi arayabilirsiniz.