FAALİYET ALANLARIMIZ

YABANCI GİRİŞİ YASAKLARI

Ülkemizde 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca yabancılara ülkeye giriş yasağı konulabilirken, bu yasak kamu güvenliği veya çeşitli sebeplerle olabilir. 

CEZA DAVALARI

Ceza davası nasıl açılır ve ceza davası nedir? Türk Ceza Kanunlarına göre; suç unsuru olarak belirtilen eylem ve işlemlerin uygulanması durumunda, suçun karşılığı olan cezanın belirlenmesi için açılan davaya CEZA DAVASI denilmektedir.

İCRA DAVALARI VE İCRA TAKİBİ

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

ARABULUCUK SÜRECİNDE TARAF VEKİLLİĞİ

Ülkemizde arabuluculuk konusunda sevindirici ve hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. 2012 yılında yasalaşan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunundan sonra 7036 Sayılı kanun ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk kavramı hukuk sistemimize girmiştir.

BOŞANMA DAVALARI VE SONUÇLARI

Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını avukatsız olarak kendisi de açabilir.