Yabancı giriş yasakları;

Ülkemizde 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca yabancılara ülkeye giriş yasağı konulabilirken, bu yasak kamu güvenliği veya çeşitli sebeplerle olabilir.

Uygulamada hakkında yasak konulabilecek kadar bilgi sahibi olunan ancak Türk Kökenli Yabancılar olurken, son yıllarda özellikle Federal Almanya Cumhuriyeti vatandaşı; Türk kökenli yabancılara, Alevi kökenlilere ve Kürt kökenlilere bu yasak konulmaktadır, zira;

Diğer Avrupa Birliği Üyesi ülkeler çifte vatandaşlığı kabul ederken özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmemektedir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu kişilere Türkiye’de neredeyse bir vatandaşın tüm haklarını kullanabildikleri Mavi Kartlı olma statüsü verilir.

Bu kişiler Mavi Kart’lı olsa da vatandaş değillerdir bu sebeple bir vatandaş ülkeye sokulmak zorunda iken, vatandaş olmayan mavi kartlı bu kişilere giriş yasağı konulabilir.

Fakat konulan bu yasaklar kanun gereği soyut veya temelsiz olamaz ve mutlaka bir yargılama aşamasında delillerin yok edilmesi veya suç işlenmesini önlemek için konulmalıdır.

Uygulamada bu yasak, özellikle yurt dışında bilmeden sosyal organizasyonlara, düğünlerde standlara, derneklere, vakıflara ve sivil toplum örgütlerine yardım yaparak kime gittiğini bilmeden bu organizasyonun bağlı olabileceği terör örgütlerine yardım yapan mavi kartlılara bu sebeple, Son zamanlarda Federal Almanaya Cumhuriyeti ile kötü ilişkileri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı devleti zora siyasi olarak zorlamak için ve özellikle, toplumun bazı kesimlerinin siyasi yönelimlerini (kürt veya alevi) değiştirmek için konulduğu, (kesin ve kanuni dayanağı olmayan bir bilgi olarak) söylenilmektedir.

Giriş Yasaklarına Ne Yapılabilir ve Bu Alanda Tecrübelerimiz;

Uzun yıllardır yurda giriş yasağı konulan müvekkillerimizin yasaklarını gerek idari başvurular ile gerek dava yolu ile kaldırmaktayız.
Konulan yasaklar genelde soyut ve bir belgeye dayalı olmadığından, ki aksi bir durum olsa yasağı koyan merci savcılık soruşturması için ihbarda bulunmak zorunda olduğundan soruşturma açılmamış ise bu durum anlaşılmaktadır, yasak idari dava süreci ile kaldırılmaktadır.

Dava süreci ne kadar sürer;

Süreç yasağı koyan İdare’ye yani: T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Düzensiz Göçler Şube Müdürlüğü’ne; yasağın kaldırılması talepli dilekçe ile başvurarak başlar,
İdare’den 3 hafta içerisinde olumsuz yanıt gelir,
Akabinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde, idareye karşı idari dava açılır, dava 7 ay içinde yasağın kaldırılması sonucu ile tamamlanır,
İdare; bir üst mahkemeye itiraz eder ve o dava ise 4 ay içerisinde kesin şekilde yasağın kaldırılması sonucu ile biter.
İşbu yasak takriben 12-13 ay içerisinde kaldırılır ve aynı kişilere bir daha konulmaz.

Bu Alandaki Tecrübelerimiz;

Ofisimiz şu ana kadar bu alanda özellikle 2017 yılından itibaren 57 müvekkilimizin yasağını başarı ile kaldırmış ve bu alanda %100’lük bir başarı yakalamıştır.

Bizimle çalışmasanız dahi detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.